Monday, 3 December 2012

Mo Thaithí Oibre :)

  Roghnaíonn líon áirithe daltaí in Eirinn tabhairt faoin idirbhliain ar go leor cúiseanna éagsúla. Creideann roinnt daltaí gur deis í an bhliain seo éalú ó chóras na scrúduithe agus úsáid a bhaint sa tallain atá acu a chuirtear faoi chois go minic toisc brú ó scrúduithe stáit.
Source

  Toisc go mbíonn béim mhor ar thionscniamh san idirbhliain forbraítear scileanna sósialta agus idirphearsana agus is cinnte gur scileanna fíor thábhachtacha iad sin.

  Bíonn deis ag daltaí freisin láithí oibre a dhéanamh agus is mór an buntaiste seo do chuid mhaith scoláirí.

  Tá mé ag obair i scoil naionara i gCill Droichid. Tosaíonn an lá ar leath uair tar éis a naoi agus críochnaíonn an lá ar leath uair tar éis a dó dheag. 
Bíonn mé ag imirt cluichí leis na paistí. Glanaim an seomra tar eis an lón gach Ceadaoin. Tá Katie agus Ciara ag obair in eineacht liom. Taitníonn an phost liom agus ba mhaith liom an sórt oibre a bheith sa todhchaí. 
                                                                        Source

No comments:

Post a Comment